Skiss på en kundtidning för BigBag, som inte blev av. Oturligt nog eftersom den i princip skulle ha varit gratis för kunden.

Jörgen Melin   |   Box 5288   |   102 46 Stockholm   |   0702-096 106   |   jorgen@playgraphics.se